Logo NS Legal

Oblasti zaměření


 • Obchodní právo a právo obchodních korporací
 • Občanské právo
 • Realizace projektů v oblasti realit a investiční výstavby
 • Právní zastoupení před soudy a správními orgány, smírčí a rozhodčí řízení
 • Právní audity a právní due diligence
 • Autorské a průmyslové právo
 • Správní právo a hospodářská soutěž, významná tržní síla
 • Veřejné zakázky
 • Ochrana spotřebitele
 • GDPR
 • Pracovní právo
 • Rodinné právo
 • Insolvenční právo

NS Legal poskytuje svým klientům komplexní služby při dodržení vysokého standardu postupů, při nichž v případě potřeby využíváme profesionálních daňových poradců, auditorů, notářů a různých odborníků z jiných oborů, abychom poskytovali nezbytnou právní podporu pro bezproblémové plnění podnikatelských záměrů našich klientů.

Díky sídlu v Praze a úzké spolupráci se slovenskými spolupracujícími kancelářemi v Bratislavě a Banské Bystrici je naše advokátní kancelář schopna flexibilně působit po celé České republice a na Slovensku. Veškeré právní služby jsou poskytovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

NS Legal poskytuje komplexní právní služby v různých oblastech práva. Pracujeme s využitím našich nejlepších dovedností a znalostí. Snažíme se porozumět potřebám a požadavkům našich klientů a respektovat a podporovat jejich zájmy. Poskytujeme své služby, abychom umožnili našim klientům dosahovat co nejdříve jejich záměrů a pokud je to možné, snažíme se problémy na straně našich klientů odstranit ještě dříve, než by k nim mohlo dojít.

Naším cílem je plná spokojenost a úspěch našich klientů.

 

Naše zkušenosti

Působíme v oblasti obchodního a občanského práva. Jedná se zejména o přípravu a revizi všech typů smluv. Zaměřujeme se například na oblasti dodávek různého zboží, zařízení a služeb, prodej a pronájem zařízení pro všechny soukromé, firemní a veřejné zákazníky, poskytování služeb provozu, podpory a údržby (smlouvy o dílo, smlouvy pro architekty, pro projektové architekty, pro technické supervizory, pro technické a IT dodavatele, leasingy a prodeje nemovitostí atd.).

Zabýváme se poskytováním komplexních právních služeb v oblasti realitních transakcí. V této oblasti také spolupracujeme s realitními odborníky. Naše advokátní kancelář poskytovala kompletní právní služby u realitních transakcí, jejichž hodnota byla v řádech stovek milionů korun.

Poskytujeme služby v oblasti práva obchodních korporací — zejména oblasti korporátních změn, včetně změn zakládacích právních dokumentů, řádných a mimořádných jednání orgánů společnosti včetně oprávnění společníků, vztahů mezi přidruženými subjekty, převodů účasti ve společnostech, likvidace společností, implementace koncernových směrnic, u lokálních i nadnárodních společností.

Dále máme zkušenosti v oblasti transformace a akvizice — zejména nákup/prodej závodů nebo jejich částí, transformace a restrukturalizace společností a společných podniků. Například sloučení přední německé lékařské softwarové společnosti s řadou získaných menších místních výrobců softwaru a další domácí a zahraniční akvizice, včetně akvizice významného výrobce chemikálií na úpravu vody.

Běžně připravujeme kupní smlouvy na dodávky nebo prodej hotových výrobků a technického vybavení a řešení, a to jak v České republice, tak v zahraničí, včetně prodeje velkých výrobních jednotek mimo Evropu vyžadujících zasílací smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o dílo včetně výstavby nemovitostí, půjčky, zabezpečení a zastupujeme v rámci vymáhání pohledávek, soudních sporů a sporů před rozhodčími soudy.

Poskytujeme rovněž služby právní pomoci v oblasti dopravy a logistiky — zejména dodávky výrobních jednotek, dodávky produktů a konsignační sklady.

Naše právní služby zahrnují insolvenční právo, likvidace — zejména přihlašování pohledávek, komunikace s insolvenčními správci, incidenční spory, likvidace průmyslových podniků a jednání v rámci insolvenčního nebo likvidačního řízení, a to i při řízeních probíhajících v zahraničí.

V neposlední řadě poskytujeme právní pomoc v oblasti rodinného práva — rozvod manželství, péče o děti po rozvodu či rozchodu rodičů, vypořádání společného jmění manželů.

Pošlete nám zprávu

Navštivte naši kancelář

Copyright © 2024 NS Legal advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.