Logo NS Legal

Naše kancelář

NS Legal je přímým právním nástupcem advokátní kanceláře Nipl, Žák, Slavíček & spol., která vznikla v roce 1998 v důsledku rozdělení původní advokátní kanceláře Balcar, Polanský, Nipl, Šilar, která od svého vzniku v roce 1990 patřila k největším a nejstarším advokátním kancelářím v České republice.

Pracujeme podle svých nejlepších schopností a vědomostí a snažíme se chápat potřeby našich klientů a plně respektovat a prosazovat jejich zájmy. Své služby poskytujeme tak, abychom klientům vyšli co nejvíce a co nejrychleji vstříc, případně tak, abychom předešli problémům klienta dříve, než vůbec nastanou.

NS Legal také úzce spolupracuje se specialisty v různých oblastech, jmenovitě s daňovými poradci, auditory, soudními znalci, specializovanými poradci a účetními, jakož i se zahraničními právními kancelářemi, což nám umožňuje poskytovat našim klientům také podporu v sousedních zemích, zejména na Slovensku jako zemi s velmi podobným právním systémem.

Naše advokátní kancelář má k dispozici a spolupracuje s dostatečným počtem advokátů a právníků, kteří jsou kvalifikovaní v oblastech českého práva, včetně soudních a rozhodčích řízení, poskytuje každodenní podporu jednotlivcům, komerčním a jiným subjektům působícím v České republice a sousedních zemích. Vzhledem k dlouhodobé praxi a zkušenostem našich advokátů se zaměřujeme na poskytování každodenní podpory našim klientům včetně konzultací a komplexních právních služeb a řešení uspokojujících jejich potřeby a požadavky týkající se běžných každodenních problémů společnosti, včetně vyjednávání dohod, návrhu dokumentů, podnikových změn, řešení pracovněprávních otázek, reklamy, rodinně právních sporů, zastupování a vymáhání pohledávek před soudy, v arbitráži, poskytování právních stanovisek k různým problémům a záležitostem obchodní činnosti atd.

Mezi mnoho společností, které naše advokátní kancelář v současné době zastupuje, patří dceřiné společnosti velkých mezinárodních korporací, jako jsou PRIMAGAS, Knauf Insulation, GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard, DXC Technology, Boehringer Ingelheim, MARKER, CompuGroup Medical, Tikkurila, Kemira a také menší lokální společnosti a organizace působící v oblasti výroby a služeb.

Náš tým

Advokátní kancelář disponuje dostatečným počtem advokátů a právníků, kteří jsou plně kvalifikovaní v mnoha oblastech českého i mezinárodního práva včetně vedení soudních sporů a rozhodčích řízení.

Partneři NS Legal mají dlouholeté mezinárodní zkušenosti s poskytováním místní podpory především mezinárodním korporacím se sídlem ve Velké Británii, USA a Německu. Během let praxe poskytovali právní služby v různých odvětvích. Díky různorodým zkušenostem se partneři podíleli na jedné z největších tuzemských akvizic německé strojírenské skupiny v České republice a poskytovali místní podporu americkému investorovi ve velkých mezinárodních arbitrážních případech.

Vztahy s klienty

NS Legal je připravena pružně nastavovat vztahy s klienty způsobem, který je pro konkrétního klienta pohodlný a který mu umožňuje dobře kontrolovat požadovanou a poskytovanou podporu ve smyslu rozsahu i nákladů. Jsme také flexibilní při plnění konkrétních požadavků klienta, pokud jde o využití různých interních systémů, které klientovi pomáhají objednávat a kontrolovat poskytovanou podporu. Spolupráci s každým klientem považujeme za konkrétní příležitost, která musí splnit především potřeby a očekávání klienta.

Pošlete nám zprávu

Navštivte naši kancelář

Copyright © 2024 NS Legal advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.